Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim 2018

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 22 listopada 2017 r.

 

Do pobrania poniżej:

- uchwała

- oświadczenia

- druk oferty

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo