Konkurs na partnera projektu wzmacniającego potencjał przedsiębiorstw

Dodano: 29 sierpnia 2019

Konkurs na partnera projektu wzmacniającego potencjał przedsiębiorstw

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn: "Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej".

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert - 20 września 2019 roku, do godz. 12.00 /liczy się data i godzina wpływu oferty/.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs otwarty na Partnera do projektu w ramach poddziałania 1.4.2 WRPO 2014+".

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

Kancelaria - pokój 119.

Pliki do pobrania

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.