Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną

Starostwo Powiatowe w Kościanie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz podopiecznych ośrodka rehabilitacyjnego z terenu powiatu kościańskiego do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, popularyzacja twórczości własnej, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym oraz uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie mogą wykonać pracę konkursową w dowolnej technice przy użyciu dowolnych materiałów w jednej z dwóch kategorii (pisanka wielkanocna oraz palma wielkanocna o wysokośći maksymalnej 1 metr). Zgłaszane do konkursu prace można wykonać indywidualnie (klasy I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej) lub grupowo (uczniowie podstawowej szkoły specjalnej i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodka rehabilitacyjnego z terenu powiatu kościańskiego), grupa nie może jednak przekraczać trzech osób. W opisie zgłoszonej pracy musi widnieć: imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Uczestnicy konkursu powinni dostarczyć swoje prace w terminie do 26 lutego 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38 - punkt informacyjny.

Komisja konkursowa oceni nadesłane prace 4 marca 2016 roku. Komisja wyłoni spośród nadesłanych prac zwycięzców trzech pierwszych miejsc oraz przyzna wyróżnienia. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Przy wyborze zwycięskich prac komisja będzie brała pod uwagę tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne oraz trwałość formy i samodzielność wykonania. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem szkoły lub placówki, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu.

Regulamin konkursu można pobrać poniżej

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo