Konkurs – Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym Starostwo Powiatowe w Kościanie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, uczniów szkoły specjalnej oraz niepełnosprawnych uczestników placówek z terenu powiatu kościańskiego do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”.

W tym roku zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie kartki wielkanocnej . Praca powinna zostać wykonana w formacie A3 dowolną techniką. Do jej dekoracji można wykorzystać jedynie własnoręcznie wykonane elementy. W konkursie wezmą udział tylko prace wykonane indywidualnie. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 30 prac.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych, promowanie samodzielności w działaniach twórczych oraz prezentowanie i skonfrontowanie osiągnięć plastycznych uczniów.

Kartka powinna być opatrzona danymi autora (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły/placówki oraz imię i nazwisko opiekuna). Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć swoje prace w terminie do 14 marca 2018 roku do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy Gostyńskiej 38, pokój nr 210 (II piętro).

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu wyłoni spośród nadesłanych prac zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Przy wyborze zwycięskich prac komisja będzie brała pod uwagę tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne oraz trwałość formy i samodzielność wykonania. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem szkoły lub placówki, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu.

Regulamin konkursu można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo