Konferencja prasowa w szpitalu

W poniedziałek, 25 stycznia, Starosta Kościański Bernard Turski wziął udział w konferencji prasowej poświęconej działalności szpitala. Wziął w niej udział także dyrektor SP ZOZ dr Piotr Lehmann.

Szanowni Państwo, ubiegły rok był dobrym rokiem dla szpitala – mówił dyrektor Lehmann. Na wszystkich oddziałach, z wyjątkiem jednego, mieliśmy w poprzednim roku nadwykonania. Ogólna kwota nadwykonań to suma około 1,5 mln złotych. Z kolei wynik finansowy szpitala (na koniec listopada) to kwota 83 000 zł „in plus”. Zostaje nam do rozliczenia grudzień, ale już wiem, że wynik szpitala będzie dodatni. W poprzednim roku udało nam się zawrzeć ugodę z NFZ w sprawie wypłaty zaległych pieniędzy za świadczenia wykonane w latach 2013 i 2014. W sumie za rok 2013 jest to kwota 487 000 zł, za rok 2015 – 540 000,00. Jest to 25% tego co NFZ był szpitalowi winien. Pieniądze już wpłynęły na konto szpitala. Oczywiście bylibyśmy bardziej zadowoleni, gdyby udało nam się wywalczyć całą kwotę, ale zdajemy sobie sprawę, że sprawy o dochodzenie finansowe są bardzo trudne i długotrwałe – zaznaczył dyrektor Lehmann. Jeśli chodzi o inwestycje to dzięki wsparciu samorządów, możemy realizować Wieloletni Plan Inwestycyjny. Termin przystosowania szpitala do wymogów NFZ został przesunięty na koniec 2017 roku, co daje nam trochę spokoju w realizacji założonych inwestycji. W zeszłym roku wyremontowany został oddział dziecięcy. Obecnie trwają jeszcze drobne prace kosmetyczne. Znajdzie się tam miejsce dla 20 małych pacjentów.  W tym roku rozpoczęliśmy remont oddziału noworodkowego, jego koniec przewidziany jest na połowę marca. Bardzo nam zależy na tym, aby oddział ten zaczął szybko funkcjonować. Obecnie oddział noworodkowy mieści się na jednym piętrze z oddziałem położniczym. W tym roku chcemy również wyremontować oddział reumatologiczny. Na 2017 rok zaplanowaliśmy remont oddziału położniczo-ginekologicznego, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz oddziału paliatywnego. Kończymy także remont pracowni kardiometrycznej, powiększona zostanie ona o kilka pomieszczeń. Nowością będą badania związane z obturacyjnym bezdechem sennym. Na chwilę obecną tylko dwa szpitale w Wielkopolsce wykonują takie badania. Polska niedawno przyjęła unijną dyrektywę w tej sprawie, a zgodnie z nią m.in. wszyscy kierowcy zawodowi będą musieli to schorzenie mieć wykluczone. Obturacyjny bezdech senny jest dość poważnym problemem. Szacuje się, że 2% kobiet i 4% mężczyzn, czyli około 1 milion osób w naszym kraju, może na to chorować. Schorzenie to może powodować zwiększone ryzyko zawału serca, depresję czy wypadki samochodowe. – powiedział dr Lehmann. W ubiegłym roku w dniach od 25-27 listopada grupa audytorów z Warszawy i Krakowa z Centrum Monitorowania Jakości przeprowadziła w naszym szpitalu audyt. Zdobyliśmy 89% punktów i udało nam się zdobyć certyfikat jakości. Jest on przyznawany jednostkom spełniającym najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. W sumie jest to ponad 250 standardów nie tylko klinicznych, ale również zarządczych i administracyjnych. Jesteśmy 8 szpitalem w naszym województwie, który taki certyfikat posiada. W całej Polsce posiada go około 200 jednostek świadczących usługi medyczne. W 2015 roku szpital wziął również udział w audycie zewnętrznym w ramach realizacji "Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi" prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w Warszawie. Specjaliści z zakresu radiologii oceniali zdjęcia RTG wykonane przez pracowników szpitala. Przyznali oni naszej jednostce 149 pkt. (92,54%), dzięki czemu nasz szpital zajął pierwszą pozycję wśród szpitali w Wielkopolsce. Na koniec dodam, iż budżet SP ZOZ na 2016 zamyka się kwotą około 40 mln złotych z czego 25 mln złotych to kontrakt z NFZ, reszta to pozostałe umowy – powiedział dyrektor Lehmann.

 

Szanowni Państwo, samorządy z terenu powiatu kościańskiego od 2010 roku dofinansowują SP ZOZ w Kościanie – mówił Starosta Kościański, Bernard Turski. Przez ten okres doposażyliśmy szpital kwotą ponad 12 milionów złotych, z czego 84% pochodziło z budżetu Powiatu Kościańskiego. Widzimy, że te pieniądze są bardzo dobrze zagospodarowane. Cieszymy się, iż prowadzone inwestycje i przystosowanie SP ZOZ do wymogów NFZ idą zgodnie z planem. Wymóg dostosowania szpitali do standardów pozwalających ubiegać się o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia został wydłużony do końca 2017 roku. To daje spokój i czas, żeby zrobić wszystko solidnie i dokładnie - zaznacza Bernard Turski, Starosta Kościański. Oczywiście zostaną sprawy związane z urządzeniem otoczenia wokół szpitala, aby szpital był bardziej przyjazny dla tych, którzy będą tutaj przebywali. Może pomyślimy o zorganizowaniu jakiegoś ogrodu, aby ci pacjenci, którym pozwolą warunki zdrowotne, wyszli na spacer czy po prostu odetchnęli świeżym powietrzem. Budującym jest również fakt, związany z podniesieniem jakości świadczonych usług. Liczba skarg wniesionych do szpitala systematycznie spada. Rośnie za to liczba zadowolonych pacjentów, którzy skorzystali z pomocy medycznej – powiedział Starosta Turski. W grudniu 2015 roku odbyły się dwa konwenty starostów poświęcone służbie zdrowia i zasadom finansowania szpitali. Jako starostowie uważamy, iż obecny system finansowania szpitali powiatowych jest niesprawiedliwy. Szpitale kliniczne od 2010 roku są nawet 3,5-krotnie wyżej dofinansowywane przez NFZ niż szpitale powiatowe. Z kolei to szpitale powiatowe wykonują ponad 60% wszystkich usług medycznych na terenie naszego województwa. Uważamy, iż nie może być takiej dysproporcji w finansowaniu szpitali, co zgłosiliśmy dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału NFZ w Poznaniu. Chcieliśmy także skonsolidować środowisko szpitali powiatowych, aby mieć większą siłę w negocjacjach z NFZ, niestety kilka szpitali się z tego wycofało i nie udało nam się zmienić proporcji w finansowaniu szpitali. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że na prośbę pracowników ratownictwa medycznego, fizjoterapeutów, diagnostów, radiologów, terapeutów, rehabilitantów, dietetyków, opiekunów medycznych oraz pracowników pionu technicznego wystosujemy do najważniejszych organów państwa, po przyjęciu przez Radę Powiatu, stanowisko w sprawie podniesienia płac tym grupom zawodowym.

Podczas konferencji omówiono także kwestię lądowiska dla helikopterów. Ministerstwo Zdrowia wycofało się z wymogu budowania lądowiska przy każdym oddziale ratunkowym, zwłaszcza tam, gdzie warunki architektoniczne są trudne. Tak było w przypadku szpitala w Kościanie, gdzie miejscem na lądowisko miał być dach szpitala. Piotr Lehmann zapewnia, że nadal jest zainteresowany wybudowaniem miejsca do lądowania, ale koszt sięgnąłby nawet 2,5 mln zł. Stąd szpital pisze wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej i jeśli uda się zdobyć środki zewnętrzne, to takie lądowisko powstanie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo