Konferencja "Dziecko Krzywdzone"

W miniony piątek, 10 lutego 2017 r., w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pt. „Dziecko krzywdzone”, skierowana do osób pracujących w placówkach pedagogicznych oraz instytucjach pomocowych funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego.

 

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało blisko 200 osób. Byli wśród nich nauczyciele, pedagodzy, pracownicy niepedagogiczni szkół z terenu naszego powiatu, a także pracownicy instytucji pomocowych, kuratorzy sądowi. Zebranych na sali przywitali Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie podinsp. Przemysław Mieloch oraz Burmistrz Kościana Michał Jurga.

O symptomach świadczących, że dziecko może być krzywdzone oraz o sposobach pomocy mówili zaproszeni prelegenci: Tomasz Posłuszny z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej (wykład „Sygnały świadczące o stosowaniu przemocy wobec dziecka”), Jolanta Graczyk - Ogdem z Komitetu Praw Dziecka, (wykład „Sygnały świadczące o stosowaniu przemocy wobec dziecka”) oraz Anita Boratyn-Podeszwa z Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Rozmowa w Poznaniu, która omówiła problem przemocy seksualnej, objawy wykorzystania oraz sposoby pomocy ofierze.

Zorganizowanie konferencji  było możliwe dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie ze Starostwem Powiatowym w Kościanie, Przedszkolem nr 2 w Kościanie oraz Urzędem Miejskim w Kościanie. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo