Komunikat dla pacjentów SP ZOZ w Kościanie

Dodano: 17 marca 2020

Komunikat dla pacjentów SP ZOZ w Kościanie

W związku  ze stanem epidemicznym w Polsce Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie czasowo zawiesza udzielanie planowych świadczeń.

Decyzja ta dotyczy przede wszystkim planowych świadczeń w celu przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W przypadkach pilnych świadczenia są realizowane będą w poradni położniczo – ginekologicznej oraz poradni chirurgicznej.

Decyzja podyktowana jest zaleceniami centrali NFZ oraz dobrem pacjentów.

Świadczenia nagłe dotyczące świadczeń szpitalnych są realizowane nadal tak jak dotychczas. W przypadkach pilnych dotyczących poradni specjalistycznych porady udzielne są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.