Komunikat!

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się 4 marca 2016 roku, jednym z omawianych zagadnień była skuteczność zgłoszeń w ramach europejskiego numeru alarmowego 112.

Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży zwrócili uwagę, że  w związku z tym, że numer 112 jest odbierany w pierwszej kolejności przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a dopiero później jest przekierowany do odpowiedniego dyspozytora służb w powiecie, znacznemu wydłużeniu ulega czas dotarcia do osoby potrzebującej pomocy lub na miejsce zdarzenia. Wobec tego zaleca się, by w pierwszej kolejności dzwonić na numery przypisane do poszczególnych służb, tj.:

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

Wskazane numery zapewniają osobie dzwoniącej bezpośredni kontakt z dyspozytorem odpowiednich służb w powiecie, skracając tym samym czas oczekiwania na pomoc. Europejski numer alarmowy 112 należy traktować jako alternatywę wobec powyższych numerów w sytuacji, gdyby kontakt pod numerami 997, 998 i 999 był utrudniony lub niemożliwy.

ad

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo