Komisja Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów został powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku.

1. Kazimierz Dembny – przewodniczący komisji,

2. Iwona Bereszyńska,

3. Czesław Janikowski,

4. Andrzej Jęcz,

5. Kazimierz Józefowski,

6. Jan Jurga,

7. Mirosław Kaczmarek,

8. Dorota Lew-Pilarska,

9. Jan Pietrzak,

10. Wiktor Snela,

11. Stefan Stachowiak,

12. Bernard Turski,

13. Krzysztof Walachowski.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo