Kolorowy i radosny jubileusz Ośrodka Wsparcia

Dziesięć lat działalności Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świętowali wczoraj, 19 czerwca 2017 roku, jego uczestnicy i pracownicy. Uroczysty jubileusz odbył się w restauracji „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu.

Na uroczystości pojawili się uczestnicy i ich rodziny, obecni i byli pracownicy Ośrodka, przyjaciele z zaprzyjaźnionych instytucji oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu kościańskiego ze starostą Bernardem Turskim na czele.

Zaproszeni goście obejrzeli minispektakl, w którym zagrali uczestnicy i pracownicy Ośrodka. Każdemu z występujących przypisana została niepowtarzalna cecha lub umiejętność, dzięki czemu widzowie mogli poznać każdego z uczestników i pracowników.

Po występie wszystkich zebranych przywitała kierownik Ośrodka Kinga Poniży, która przypomniała jego początki. Jak to najczęściej bywa pomysł przyniosło życie i potrzeba. Najpierw były starania rodziców osób niepełnosprawnych o powołanie placówki, która mogłaby objąć opieką osoby z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, które osiągnęły wiek 25 lat i przestały podlegać zajęciom rewalidacyjnym – powiedziała. Podkreśliła także starania ówczesnych władz Powiatu, starosty Andrzeja Jęcza i wicestarosty Edwarda Strzymińskiego, by taki ośrodek na terenie powiatu kościańskiego powstał. Za wsparcie i zaufanie podziękowała również obecnym władzom Powiatu, staroście Bernardowi Turskiemu oraz wicestaroście Stefanowi Stachowiakowi, a także skarbnikowi Grażynie Szproch.

Kierownik Kinga Poniży wspomniała też o byłych pracownikach i uczestnikach Ośrodka, bez których to miejsce na pewno nie mogłoby się rozwijać. Poprosiła gości o uczczenie chwilą ciszy pamięci tych uczestników Ośrodka, którzy zmarli – Anity Dańczak i Doroty Kaźmierczak.  

- W imieniu Zarządu powiatu Kościańskiego dziękuję za 10 lat bardzo ciężkiej, ale i owocnej pracy, za empatię i serce – powiedział starosta B. Turski, zwracając się do pracowników Ośrodka. – Jestem przekonany, że dzięki państwa pracy uczestnicy Ośrodka znajdują miejsce pełne sympatii i zrozumienia. Dziękuję także naszym poprzednikom, staroście Andrzejowi Jęczowi i wicestaroście Edwardowi Strzymińskiemu za tę ważną inicjatywę. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że dzięki Ośrodkowi i jego pracownikom na twarzach uczestników i ich rodzin widnieje uśmiech – zauważył B. Turski.

 Ośrodek Wsparcia został otwarty w styczniu 2007 roku, a pierwsi uczestnicy pojawili się w lutym. Jego siedziba znajduje się w budynku po dawnym laboratorium sanepidu. Pierwszym kierownikiem Ośrodka została Zdzisława Lehmann. Przez lata w Ośrodku powstały pracownie arteterapii, kulinarna, a także sala rehabilitacyjna, która z czasem została wyposażona w elementy sali doświadczania świata, pracownia edukacyjno – terapeutyczna. W ramach działań Ośrodka prowadzone są też zajęcia psychologiczne i konsultacje psychiatryczne.

Ośrodek działa  od poniedziałku do piątku. Może w nim każdego dnia przebywać dwadzieścioro pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie osób, które są do niego dowożone. Celem Ośrodka jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, poprawa sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo