Kolejny sezon odbudowy populacji zajęcy podsumowany

Dodano: 10 czerwca 2016

Zakończył się dziewiąty rok realizacji „Programu regulacji liczebności lisa - Vulpes vulpes - w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka - Lepus europaeus”. Podsumowanie programu, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, odbyło się w środę, 8 czerwca 2016 roku, w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej jest głównym zadaniem myśliwych zrzeszonych w kołach łowieckich. Z racji zmniejszenia ilości zwierzyny drobnej wiele jednostek podejmuje działania, które dadzą szansę na ponowny wzrost ilości zajęcy, czy kuropatw w środowisku naturalnym.

Naukowcy uważają, że aby skutecznie pomóc zającom i innej drobnej zwierzynie, najlepiej byłoby, gdyby na terenie powiatu występowało do 2 lisów na 1000 ha. W 2016 roku na 1000 ha występowało 10 lisów i 29 zajęcy. 

Pracownikom stacji, wszystkim myśliwym i osobom wspierającym realizację programu podczas uroczystego podsumowania podziękował Starosta Kościański Bernard Turski. Starosta podkreślił wagę programu, a także z troską zauważył, że mimo kolejnego roku realizacji programu liczba lisów wcale nie spada, a zajęcy nie rośnie tak szybko, jak było to w latach ubiegłych.

Dr Robert Kamieniarz, współtwórca oraz przyjaciel programu, przyznał, że sytuacja ta może być spowodowana tym, że na polowaniach pozyskuje się większą ilość młodych psów niż suk, a także trudnymi warunkami bytowania dla drobnej zwierzyny w Wielkopolsce.

Podsumowując program Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kościanie Beata Kownacka przyznała, że program skupia się przede wszystkim na odbudowie populacji zająca oraz poprawie warunków bytowania drobnej zwierzyny. Z tego też powodu Starostwo Powiatowe w Kościanie po raz kolejny w tym roku zakupiło gorczycę w ilości 3 ton. Wysiana na polach gorczyca będzie naturalnym schronieniem dla drobnej zwierzyny w okresie zimowym. Zapotrzebowanie rolników na ziarna gorczycy do wysiania można zgłaszać w od numerem telefonu 65 512 74 31 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 48, p. 203.

Łącznie w realizacji programu wzięli udział myśliwi z 6 kół łowieckich i 2 ośrodków hodowli zwierzyny. Podczas całego sezonu pozyskano 798 lisów. Tytuł lisiarza roku i pamiątkową statuetkę otrzymał Adam Jankowski z Koła Łowieckiego „Knieja” Poznań. Drugie miejsce zajął Jacek Wasielewski (również Koło Łowieckie „Knieja” Poznań), trzecie Marek Ostrowski (KŁ „Szarak” Krzywiń), a czwarte Robert Kubiak (KŁ „Ryś” Kościan). Wyróżnienia oraz upominki otrzymali także najbardziej aktywni myśliwi w końcowym okresie sezonu.

W spotkaniu podsumowującym realizację „Programu regulacji liczebności lisa - Vulpes vulpes - w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka - Lepus europaeus” w sezonie 2015/2016 wzięli udział Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, myśliwi, przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie oraz Nadleśnictwa Kościan, kierownictwo Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, prezesi i łowczy kół łowieckich z terenu powiatu, dr hab. Robert Kamieniarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu) oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Katarzyna Szulańcyk-Mencel.