Kobieta na rynku pracy – spotkanie informacyjno-motywacyjne

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza na bezpłatne, otwarte spotkanie informacyjno – motywacyjne pn.:

KOBIETA NA RYNKU PRACY

21 marca 2019 r. w godz. 18.00-20.00

w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie, bez względu na wiek. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo.

W programie:

Część I. Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych.

  1. Informacja o programie „Zmiana? Zacznij od siebie!” skierowanego dla osób niepracujących, w ramach którego można skorzystać m.in.:

    - z bezpłatnych kursów zawodowych,

    - stypendiów szkoleniowych,

    - trzymiesięcznych staży.

  2. Omówienie projektu „Sprawnie pracujący”, w ramach którego osoby zatrudnione

    w określonych branżach mogą podnosić kwalifikacje i zdobywać nowe zawody.

Część II. Omówienie praw i obowiązków kobiet na rynku pracy.

1. Prawa kobiet związane z zatrudnieniem:

a) podczas procesu rekrutacji,

b) w trakcie zatrudnienia.

2. Kobieta-pracownik-matka.  Prawa  pracownicze związane z macierzyństwem:

- ochrona stosunku pracy.

Spotkanie poprowadzą Lidia Lewandowska dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Alicja Dylawerska dyplomowana księgowa członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2019 roku na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 / 797 508 207.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

 

 

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo