Klasy czekają

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie czeka już na uczniów. Podczas wakacji wyremontowano stołówkę i trzy sale lekcyjne. 

Szkolna stołówka została wymalowana. Wymalowane zostały także klasy do języków obcych. W jednej z nich zamontowano nową szafę. Z kolei w klasie języka polskiego wymieniono meble i tablicę, a salę także pomalowano. Na remonty w tym roku szkoła z budżetu powiatu miała około 30 tys. złotych. – Te remonty bardzo nas cieszą. Cieszy nas także inna duża inwestycja – mówi dyrektor szkoły Arleta Adamczak  - Puk – ze środków pozyskanych z zewnątrz, a także wygospodarowanych mogliśmy wyremontować pracownię spedycji i architektury krajobrazu. Wymieniona podłoga, pomalowane ściany, wymieniona instalacja elektryczna, okablowanie internetowe, nowa tablica interaktywna, zestaw nowych komputerów i wreszcie centralka telefoniczna w znaczący sposób podniosą jakość kształcenia w tej pracowni. Koszt tej inwestycji to około 60 tys. złotych – informuje dyrektor szkoły.

Wsparcie nowego przyjaciela szkoły, firmy C&C Partners z Leszna pozwoli na zaistnienie w szkole dziennika elektronicznego. Firma sfinansowała okablowanie sieciowe budynków C i B szkoły oraz połączenie światłowodowe szkoły. Szacunkowy koszt tych zasponsorowanych prac to nie mniej niż 50 tys. złotych. Dodatkowo na sprzęt komputerowy Starostwo Powiatowe w Kościanie przekazało szkole kwotę 17 tys. złotych.   

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo