Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w dniach od 17 do 20 października 2017 roku na terenie dwóch szkół powiatu kościańskiego przystąpił do realizacji programu „Ogólnopolski Tydzień Karier”, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Program skierowany był do ostatnich klas gimnazjalnych i miał na celu sprecyzowanie przyszłych kierunków kształcenia zawodowego oraz pomoc w wyborze zawodu, określenia preferencji jak i posiadanych uzdolnień. Intencją organizatorów było też pokazanie jakie możliwości rozwojowe, finansowe oraz społeczne daje wybór określonego zawodu.

Przez pierwsze dwa dni program był realizowany na terenie ZSP im. F. Ratajczaka dla uczniów trzecich klas gimnazjum szkół nr 1, 2 i 4 z Kościana. Wśród zaproszonych gości był Starosta Kościański Bernard Turski, który opowiadał o przebiegu swojej kariery zawodowej. Kościańscy pracodawcy oraz doradcy zawodowi przekazali gimnazjalistom informacje na temat zawodów oraz pracowników, których obecnie poszukują kościańskie firmy - które zawody są preferowane, jakie stawiają wymagania i jakie oferują w zamian korzyści.

W czwartek i piątek, tj. 19-20 października 2017 roku, program realizowano w ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół ze Śmigla, Bronikowa oraz z Czacza. W Nietążkowie o swojej karierze zawodowej opowiadał Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak. Zaproszono też przedstawicieli śmigielskich pracodawców, oferujących szerokie możliwości zatrudnienia w swoich firmach. Wskazywali też które zawody są obecnie najbardziej poszukiwane i jakie dają możliwości rozwoju zawodowego w odniesieniu do śmigielskiego rynku pracy.

Ostatnim elementem każdego dnia spotkań były zajęcia warsztatowe dla uczniów. Brali w nich udział doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie oraz doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z  Leszna i Poznania.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo