Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Dodano: 17 czerwca 2016

Starosta Kościański informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, mających na celu uzupełnienie bazy danych o dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali.

Obszary ewidencyjne:

  • Obszar 1  –  Gmina Czempiń - obręby: Bieczyny, Głuchowo, Jarogniewice, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Zadory;
  • Obszar 2 –  Gmina Kościan - obręby: Bonikowo, Kiełczewo;
  • Obszar 3  –  Gmina Kościan - obręby: Kokorzyn, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo;
  • Obszar 4 –  Gmina Kościan - obręby: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo;
  • Obszar 5 –  Gmina Kościan – obręby: Czarkowo, Kurza Góra, Nacław.

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz pozyskania danych niezbędnych do realizacji umowy od osób fizycznych i instytucji, upoważnieni zostaną pracownicy firm:

  • Obszar 1: 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin;

  • Obszary 2, 3 i 4:

MTP Sp. z o.o., ul. Brukowa 24/39, 15-889 Białystok;

  • Obszar 5 :

GEORANGE Usługi Geodezyjne Łukasz Antkiewicz, ul. Błażeja 4D/13, 61-608 Poznań.

Informuję również, że opracowany w ramach powyższej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali i mapa ewidencyjna zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Al. Kościuszki 22.

W załaczniku pełny tekst informacji

Pliki do pobrania