III Międzynarodowy Kościański Półmaraton

Starostwo Powiatowe w Kościanie, gminy powiatu kościańskiego oraz Ludowy Klub Sportowy „Sana” w Kościanie Powiatowe wspólnie ze Stowarzyszeniem LZS w Kościanie, Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu, Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Kościanie, KS Sztafetą Ateńską i Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie organizują III Międzynarodowy „KOŚCIAŃSKI PÓŁMARATON” im. dr Henryka Florkowskiego, który odbędzie się w dniu 4 listopada 2007 r. – start godzina 13.00.

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Zamieszczamy Regulamin oraz trasę biegu. Informujemy, że zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 października 2007 r.

 

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE DO BIEGU

 

http://zapisy.andycom.pl/application.aspx?id=36

Regulamin 2007 Polmaraton

Trasa Polmaratonu

Program

Wyniki Polmaraton

Wyniki bieg towarzyszacy 7 km

Wyniki bieg towarzyszacy 2 km

Wyniki bieg towarzyszacy 7 km szkoly ponagimnazjalne

 

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo