Hołd i pamięć Żołnierzom Wyklętym

Dziś, 1 marca 2017 roku, na placu Niezłomnych w Kościanie delegacje władz Powiatu Kościańskiego, Miasta Kościana, Gminy Kościan, Gminy Czempiń, Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy Kościana zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej walczących z komunistycznym reżimem Żołnierzy Wyklętych, by oddać im hołd.

Kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych w imieniu Powiatu Kościańskiego złożyli: Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak i radny Rady Powiatu Kościańskiego Stefan Żurkiewicz.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 lutego 2011 roku. „Święto to jest wyrazem hołdu dla żołnierzy - bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

W Wielkopolsce w latach 1945-1956 działało 60 oddziałów partyzanckich oraz 109 organizacji antykomunistycznych. Największą organizacją antykomunistyczną była Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta” - WSGO „Warta”. Jej twórcą był ostatni komendant okręgu Poznańskiego AK ppłk Andrzej Rzewuski. Szacuje się, że w skład tej rozwiniętej organizacji wchodziło od 5 do 6 tys. żołnierzy. Poza wspomnianymi organizacjami historycy doliczyli się, że na terenie Wielkopolski działało 96 antykomunistycznych organizacji młodzieżowych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo