Hołd dla powstańców styczniowych

Dodano: 22 stycznia 2021

Hołd dla powstańców styczniowych

22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. W 158. rocznicę tego wydarzenia delegacje władz Powiatu Kościańskiego i Miasta Kościana oddali hołd bohaterom tego niepodległościowego zrywu, którzy spoczywają w Żołnierskiej Kwaterze Obrońców Ojczyzny na starym cmentarzu w Kościanie.

W imieniu władz i mieszkańców powiatu kwiaty i znicz złożyła Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego i towarzyszący jej Michał Jurga, Członek Zarządu Powiatu Kościańskiego. W imieniu  władz i mieszkańców Kościana hołd powstańcom oddali Dawid Olejniczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, Przemysław Korbik, I Zastępca Burmistrza Miasta Kościana oraz Paweł Grodziski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana.

Na kościańskim cmentarzu spoczywają Czesław Olsztyński, który urodził się 6 kwietnia 1842 roku w Biezdrowie koło Poznania. W 1863 roku pełnił służbę w wojsku, był ułanem w Sulechowie. Zdezerterował. Walczył w bitwach pod Nową Wsią i Brdowem. Za udział w powstaniu został skazany na 8 miesięcy więzienia w fortecy. Po odbyciu kary został ponownie wcielony do armii pruskiej. Brał udział w wojnie austriacko – pruskiej i prusko – francuskiej. Zmarł 17 sierpnia 1930 roku.

Drugim powstańcem był Stanisław Konopiński. Urodził się 16 listopada 1842 roku w Żelaźnie. W 1864 roku służył w oddziale powstańców inowrocławskich, który zorganizowano po klęsce pod Ignacewem. Był więziony w Inowrocławiu i poznańskiej Cytadeli. W późniejszych latach był kierownikiem szkoły w Gierłachowie. Zamarł 11 stycznia 1931 roku.   

Podczas walk w powstaniu doszło do 1 200 bitew i potyczek walczyło w nich ponad 150 tysięcy powstańców. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Polaków za udział w nim spotkały wielkie represje. Wielu powstańców stracono, skazywano ludzi na zesłanie, odbierano miastom prawa miejskie, zlikwidowano autonomię królestwa Polskiego, konfiskowano majątki i nasilono rusyfikację. W tym największym polskim powstaniu narodowym, mimo, że toczyło się na ziemiach zaboru rosyjskiego walczyli także wielkopolanie i mieszkańcy Ziemi Kościańskiej.

W II RP powstańcy styczniowi cieszyli się wyjątkowym szacunkiem. Na mocy rozkazu z 1919 roku zostali wcieleni w szeregi Wojska Polskiego. Byli uprawnieni do noszenia mundurów, honory byli zobowiązani oddawać im wszyscy żołnierze, nie wyłączając generałów. Zostali odznaczeni orderem wojennym Virtuti Militari i otrzymywali stałe, roczne,  gratyfikacje pieniężne. Ostatni uczestnik powstania styczniowego zmarł w 1946 roku.