Gratulacje dla WSG

W piątek, 9 kwietnia Starosta Kościański, Andrzej Jęcz spotkał się z Jerzym Stachowiakiem, prezesem Wytwórni Lodów WSG Sp. z o.o. w Kościanie.

Starosta złożył prezesowi Stachowiakowi gratulacje z okazji przyznania Wytwórni Lodów uprawnień - certyfikatu umożliwiającego jej eksport produktów na rynek państw Unii Europejskiej.

W życzeniach skierowanych przez Starostę na ręce prezesa czytamy:

W imieniu własnym i w imieniu władz Powiatu Kościańskiego, pragnę wyrazić wielką radość z faktu przyznania Państwu przez Komisję Europejską certyfikatu pozwalającego eksportować Wasze produkty na rynki Unii Europejskiej.

Ten wielki Państwa sukces, nagroda za inwestycyjny wysiłek, jest tym większy, że tak niewiele firm produkujących lody w naszym kraju może się nim poszczycić.

Jestem przekonany, że umieszczenie Państwa firmy na liście przedsiębiorstw rekomendowanych przez władze Unii to doskonała gwarancja na zaistnienie na rynkach Wspólnoty. To gwarancja na szybki rozwój i ekonomiczny sukces.

Perspektywa ta cieszy tym bardziej, że będzie ona udziałem przedsiębiorstwa działającego na terenie naszego powiatu, że będzie ona udziałem jego mieszkańców.

Życzę Panu, wszystkim pracownikom, by realizacja inwestycyjnych planów kończyła się w przyszłości podobnymi sukcesami, które wszystkim przyniosą zawodową satysfakcje.

Prezes Stachowiak podziękował Staroście za wizytę i gratulacje. Pokazał gościowi zakład. W czasie spotkania rozmawiano o sytuacji polskich przedsiębiorców w przededniu unijnej aksecji.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo