Grant dla Domów Pomocy Społecznej

Dodano: 25 listopada 2020

Grant dla Domów Pomocy Społecznej

Powiat Kościański realizuje projekt grantowy o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grant został przyznany dla prowadzonych przez Powiat Kościański domów pomocy społecznej w Jarogniewicach i Mościszkach. Pozwoli on na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu. Dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – zrezygnowali z drugiego zatrudnienia w okresie od 1 maja 2020 do 31 sierpnia 2020 roku.

Łączna wartość grantu: 52 812,54 zł w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach otrzymał kwotę: 17 371,80 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach otrzymał kwotę: 35 440,74 zł