Grant „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Dodano: 28 października 2020

Grant „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Powiat Kościański otrzymał grant dla dwóch DPS -ów w powiecie w wysokości 698 967,65 zł.

Środki zostały pozyskane w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach otrzymał wsparcie w wysokości 349 807,65 złotych, a Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 349 160,00 złotych.

Powodem udzielania grantów jest wsparcie domów pomocy społecznej w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19.

Każdy z domów w ramach realizacji grantów zaplanował działania. W DPS w Jarogniewicach zostaną stworzone miejsca tymczasowego pobytu dla nowych mieszkańców DPS - ów, jak i dla mieszkańców opuszczających szpitale. Działanie to zapewni bezpieczeństwo pozostałym mieszkańcom domu. Za otrzymane środki zostaną zakupione testy wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19. Dom zakupi także środki ochrony indywidualnej dla pracowników.  Poza tym zakupione zostanie wyposażenie usprawniające zapobieganie skutkom epidemii. Będzie to:  mobilna bramka dezynfekcyjna, zmywarki, inhalatory, podnośniki, wózki do transportu pożywienia, maty dezynfekujące, wózki sanitarne i prysznicowe, a także zamgławiacz ultradźwiękowy, maszynę czyszcząco-dezynfekującą, system przeciwodleżynowy.

Poza zakupami w ramach grantu pracownicy domu za okres od 1 września do 30 listopada będą otrzymywać dodatek do wynagrodzeń.

DPS w Mościszkach otrzymaną kwotę przeznaczy na zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19. Dom zakupi środki ochrony indywidualnej dla pracowników domu oraz wyposażenia usprawniające zapobieganie skutkom epidemii. Będą to: ozonator, zamgławiacz ultradźwiękowy, koncentratory tlenu, maszynę czyszcząco-dezynfekującą, defibrylator, ssaki medyczne i inhalatory. Poza zakupami, podobnie jak w przypadku DPS w Jarogniewicach, pracownicy DPS w Mościszkach będą otrzymywać dodatek do wynagrodzeń za okres od 1 września do 30 listopada.