Giełda Zawodów w ZSP im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

W sobotę, 12 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie odbył się Dzień Otwarty – Giełda Zawodów, podczas którego Szkoła zaprezentowała ofertę edukacyjną wzbogaconą o trzy nowe kierunki kształcenia. Są to: liceum ogólnokształcące o kierunku biurowo – administracyjnym, technik organizacji reklamy i technik elektryk.

Od września tegoroczni absolwenci gimnazjów będą mogli podjąć naukę w:

- liceum ogólnokształcącym o kierunkach: biurowo-administracyjnym i prozdrowotnym,

- technikum w zawodzie: technik budownictwa, technik ekonomista, technik gazownictwa, technik geodeta, technik mechanik, technik organizacji reklamy i technik elektryk,

- zasadniczej szkole zawodowej w zawodach np.: fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, ślusarz, stolarz i wielu innych. Istnieje możliwość nauki w klasach wielozawodowych.

Goście  chętnie zapoznawali się informacjami dotyczących nauki w poszczególnych typach szkół i kierunkach, zapoznali się z działalnością szkoły oraz obejrzeli pokazy urządzeń wykorzystywanych w różnych zawodach.         

Dla gimnazjalistów zostały przygotowane atrakcje sprawdzające ich predyspozycje do podjęcia nauki  w wybranych przez nich kierunkach. Zainteresowani zaznajomili się z obsługą sekretariatu, pracą w księgowości i sprawdzili swoje możliwości w tworzeniu grafiki komputerowej.

Zainteresowanych nauką w ZSP w Kościanie było wielu. Młodzieży gimnazjalnej towarzyszyli rodzice lub rodzeństwo uczące się już w „Ratajczaku”.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo