"Ferie zimowe na sportowo" w Kiełczewie

Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Stowarzyszenie ”Bożeny Koleżanki i Przyjaciele”  29 stycznia 2016 roku, w Szkole Podstawowej w Kiełczewie,  zorganizowało  wakacyjną  imprezę   dla dzieci i młodzieży ”Ferie zimowe na sportowo”. W programie wzięło udział 49 osób.

Zajęcia dydaktyczne, prelekcje oraz zabawy ruchowe miały na celu propagowanie aktywnej formy wypoczynku wśród młodzieży, przybliżenia  zagadnień obrony cywilnej oraz zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczestnikom zajęć wyświetlono film o zasadach postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.  W sali sportowej odbyły się zawody w kategorii sportowo-obronnej. Trzyosobowe drużyny brały udział  w pokonywaniu  wyznaczonego odcinka, połączonego z  wykonywaniem  zadań takich jak; ubieranie odzieży ochronnej, przewrót bokiem na materacu, ubieranie masek przeciwgazowych, unieruchomienie kończyny górnej i wykonaniu masażu serca. Uczestnicy nie kryli  zadowolenia z niecodziennej imprezy wakacyjnej, za co bardzo dziękują wszystkim, którzy pomogli ją zorganizować.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo