Ferie zimowe na sportowo 2018-rozstrzygnięcie

Zarząd Powiatu Kościańskiego  w dniu 30 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo".

Wykaz zadań włączonych do Programu wraz z określeniem wysokości środków z budżetu Powiatu Kościańskiego przedstawia uchwała- do pobrania poniżej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo