Ferie zimowe na sportowo

Do 5 stycznia 2011 roku w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 można, w celu uzyskania dofinansowania, składać oferty na organizację ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w formach: zawodów, festynów, mistrzostw amatorskich, półkolonii o charakterze sportowym i innych zajęć podczas, których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej.

Celem finansowanego przez powiat Programu „Ferie zimowe na sportowo” jest upowszechnianie sportu i zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Oferty na zadania realizowane na terenie powiatu w terminie od 31 stycznia do 13 lutego 2011 roku mogą składać organizacje pozarządowe, ( m. in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe ), gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu składane oferty muszą zawierać kosztorys i regulamin imprezy.

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego podejmuje decyzję o włączeniu danej imprezy do Programu, określając jednocześnie wysokość udzielonego organizatorowi wsparcia finansowego.

 

Więcej niezbędnych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych starostwa. Numer telefony: 65 512 74 33.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo