Ferie z OSP

Już po raz czwarty Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaszewie włączyła się w przygotowanie  wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Kopaszewie oraz okolicznych miejscowościach. Głównym partnerem przy realizacji przedsięwzięcia było Sołectwo Kopaszewo. Projekty realizowane przez OSP Kopaszewo zostały dofinansowane ze środków Powiatu Kościańskiego w ramach konkursu „Ferie na sportowo” oraz przez Gminę Krzywiń.

Celem projektów było upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku poprzez uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Spędzanie na sportowo wolnego czasu przez dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych.

Podczas ferii zorganizowano wieczór bajkowy, noc filmową, wspólne gotowanie. Przeprowadzono także kurs kwalifikowanej pomocy dla najmłodszych. Po teorii, każde dziecko mogło sprawdzić swoje umiejętności i zachowania w sytuacji zagrożenia. Innymi wydarzeniami w ramach projektów był wyjazd do kina oraz pobyt w Club Family w Śmiglu, gdzie młodzież mogła rywalizować podczas gry w bowling oraz aktywnie spędzić czas na placu zabaw.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację projektów, szczególnie uznania dla opiekunów i prowadzących poszczególne zajęcia, którzy wszystkie aktywności wykonywali społecznie.

OSP

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo