Ferie w Szkole Podstawowej nr 3 w Kościanie

W Szkole Podstawowej nr 3 w Kościanie podczas ferii realizowanych współorganizowanych także w ramach powiatowego  ramach programu Ferie Zimowe na sportowo przeprowadzono zajęcia rekreacyjno – sportowo – profilaktycznych, których celem było zachęcenie dzieci do  aktywności ruchowej dzieci i  wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Zajęcia te zostały wzbogacone krótkimi zajęciami dydaktycznymi o charakterze profilaktyki antynarkotykowej, antynikotynowej i antyalkoholowej. Poza tym program zajęć rozszerzono o zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zajęcia dały dzieciom sporo satysfakcji, uczyły współpracy w grupie i zasad sportowej rywalizacji. W ramach ferii dzieci miały zajęcia na pływalni, w siłowni, na ściance wspinaczkowej. Zorganizowano także wyjazd do sali zabaw „Nufrik” w Kościanie oraz wyjazd do kręgielni w Śmiglu.      

W tym roku wniosek o udzielenie finansowego wsparcia złożyły 42 podmioty. Zarząd Powiatu Kościańskiego zwiększył początkowo planowane środki na realizację programu do kwoty 30 200 złotych. Dofinansowanie przyznano 40 wnioskodawcom. Jedna oferta była niezgodna z regulaminem, a drugi podmiot był nieuprawniony do złożenia oferty. Najniższe dofinansowanie 200 złotych, a najwyższe 1500 złotych.  

Z tych pieniędzy może być dofinansowany zakup biletów wstępu, zakup usług transportowych, zakup nagród, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup środków żywności (nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania).

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo