Ferie na sportowo ze Stowarzyszeniem Oświatowym

Jak co roku zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Rogaczewie Małym oraz okolicznych wsiach. Współorganizatorami przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie, Sołectwo Rogaczewo Małe oraz Sołectwo Kopaszewo.  Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Kościańskiego w ramach konkursu „Ferie na sportowo”.

W ramach projektu odbyły się cztery wydarzenia. Pierwszym z nich były Otwarte Mistrzostwa Rogaczewa Małego w grę „piłkarzyki”. Mistrzostwa były okazją do integracji, a równocześnie sportowej rywalizacji. W rywalizacji wzięło udział dziesięć dwuosobowych zespołów, spośród których wyłoniono zwycięzców.

Inną, równie świetną formą wypoczynku były zorganizowane zajęcia świetlicowe z ciekawymi grami planszowymi. Dla młodzieży było to pozytywne odkrycie i doskonała forma rozrywki. Zajęcia trwały kilka godzin, a młodzież nawet przez chwile się nie nudziła.

Poza tymi atrakcjami dzieci w ramach programu były na basenie i na kościańskim lodowisku. Z kolei na hali sportowej w Jerce ćwiczono, grano w siatkówkę, dwa ognie.

W tym roku wniosek o udzielenie finansowego wsparcia złożyły 42 podmioty. Zarząd Powiatu Kościańskiego zwiększył początkowo planowane środki na realizację programu do kwoty 30 200 złotych. Dofinansowanie przyznano 40 wnioskodawcom. Jedna oferta była niezgodna z regulaminem, a drugi podmiot był nieuprawniony do złożenia oferty. Najniższe dofinansowanie 200 złotych, a najwyższe 1500 złotych.  

Z tych pieniędzy może być dofinansowany zakup biletów wstępu, zakup usług transportowych, zakup nagród, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup środków żywności (nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania).

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo