Europejskie Dni Logopedy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kościanie w piątek, 4 marca 2016 roku zorganizowała dla zainteresowanych rodziców i ich dzieci możliwość bezpłatnych specjalistycznych konsultacji logopedycznych.

Konsultacja miała na celu umożliwienie rodzicom szybkiego dostępu i kontaktu z logopedą oraz wsparcie rodziców w ich działaniach na rzecz dzieci z trudnościami w szeroko rozumianej kompetencji porozumiewania się.

Opiekunowie zostali poinformowani o wynikach badań logopedycznych, ocenie stopnia opanowania przez dziecko systemu językowego oraz stopnia poprawności wymawiania. Rodzice zostali także poinformowani o zalecanych kolejnych krokach w specjalistycznej terapii, wynikających z postawionej diagnozy logopedycznej.

Z bezpłatnej diagnozy logopedycznej skorzystali rodzice 11 dzieci.

GM

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo