Drogi powiatowe zostaną zmodernizowane

Powiat Kościański zaplanował w tym roku podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych wraz z modernizacją nawierzchni bitumicznej na łączną kwotę blisko 394 tys. złotych.

W ramach tych środków uda się poprawić jakość nawierzchni m.in. na drogach: Donatowo – Nowy Gołębin, Stare Bojanowo – Sierpowo oraz drodze powiatowej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 432 w kierunku Miąskowa.

Ponadto zostanie również uzupełniony masą bitumiczną obcinek drogi powiatowej między Karminem a Chełkowem. Koszt tej inwestycji to blisko 109 tys. złotych.

Wszystkie roboty zostaną ukończone na przełomie sierpnia i września.  

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo