Droga z Żelazna do Stankowa gotowa

Kolejna droga powiatowa została przebudowana. Odcinek z Żelazna do Stankowa jest już gotowy. Koszt tej powiatowej inwestycji to blisko 1,5 mln złotych.

W ramach zadania w tym roku na długości 2 190 metrów na drodze gruntowej położona została nawierzchnia bitumiczna, pobocze wzmocniono pofrezem. Rowy zostały otworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola zyskały nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wykonano też odwodnienie, a przepusty wymieniono na nowe. Ponadto na przepustach stanęły bariery ochronne. Droga została też oznakowana, na jezdni wymalowane zostało oznakowanie poziome, a wzdłuż drogi stanęły znaki.

Wykonawcą robót była firma Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.

Drugi etap tego zadania (przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno), na które Powiat Kościański otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, będzie realizowany w roku 2018.

Przebudowa całej drogi tj. odcinka Wieszkowo – Żelazno - Stankowo obejmie łącznie 3 840 metrów.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi, która realizowana jest w dwóch etapach, to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie na przebudowę tej drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1 959 235 złotych.

- Dzięki skutecznie pozyskiwanym przez samorząd Powiatu Kościańskiego środka zewnętrznym możemy systematycznie poprawiać infrastrukturę na naszych drogach, a tym samym poprawiać warunki użytkowania dróg, co ma pozytywny wpływ na życie mieszkańców powiatu kościańskiego, a w tym przypadku także powiatu gostyńskiego, ponieważ odcinek tej samej drogi na terenie powiatu gostyńskiego został wyremontowany przez sąsiedni samorząd – zauważył starosta Bernard Turski.

Kryteriami  wyboru projektów do dofinansowania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 były m.in.: dochód podatkowy gminy, na terenie której operacja będzie realizowana, wysokość bezrobocia w powiecie, połączenie drogi z drogą wyższej kategorii. Ponadto PROW preferuje współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dlatego w marcu ubiegłego roku Starosta Kościański oraz Starosta Gostyński podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kościanie podpisali porozumienie o współpracy przy przebudowie drogi z Wieszkowa, przez Żelazno i Stankowo do Daleszyna.

Poza tym przy ocenie wniosków pod uwagę brano również kryteria regionalne. W przypadku Wielkopolski były to: zmiana nawierzchni drogi oraz połączenie przez drogę dwóch wsi lub osad.

Możliwe było pozyskanie dofinansowania na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. 

Kryteria wyboru projektów preferowały gminy. Mimo to Powiat Kościański na liście rankingowej zajął 54. miejsce, czwarte wśród powiatów. W sumie w ramach programu złożono 355 wniosków.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo