Droga Stare Oborzyska – Słonin – remont trwa.

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej od drogi krajowej nr 5 przez Stare Oborzyska do Słonina. 

W ramach prac, na które Powiat Kościański pozyskał środki w wysokości ponad 2 mln. 413 tys. złotych na jezdni położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto wybudowany zostanie chodnik oraz ciąg pieszo – rowerowy. Na wjazdach do Betkowa i Słonina wybudowane zostaną wyspy dzielące. Na odcinku od drogi krajowej nr 5 do Starych Oborzysk zamontowane zostaną lampy. Zjazdy na pola zostaną utwardzone, będzie wymienione i uzupełnione oznakowanie. Ponadto zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą gminną, a na odcinku ponad 1,3 kilometra zostanie położona kanalizacja deszczowa.

Prace zakończą się we wrześniu 2017 roku. Inwestycję wspiera Gmina Kościan i Gmina Czempiń.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo