Droga Kobylniki - Nowy Białcz gotowa

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej Kobylniki (węzeł W-6 „Kościan Południe”) – Nowy Białcz.

Wyremontowana droga ma długość 6 kilometrów. Jezdnia została poszerzona,  do 5,5 metra, a w Kobylnikach i Starym Białczu do 6 metrów. Na całej długości przebudowanej drogi położona została nowa nawierzchnia z masy bitumicznej.

W Starym Białczu przebudowano główną drogę, zmieniając jej przebieg, rozebrana została nawierzchnia brukowa, a na jej miejscu położona została nowa nawierzchnia z masy bitumicznej.

W miejscowości powstał parking dla samochodów osobowych przy cmentarzu, zbudowano także kanalizację deszczową.

W Kobylnikach, Starym Białczu i Nowym Białczu powstał ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2 metrów. Natomiast w Skoraczewie i Starym Białczu wybudowano chodniki.

Na całej długości przebudowanej drogi wzmocnione zostały pobocza, wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to 6 820 723 zł. Starostwo Powiatowe w Kościanie  na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P)”otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 milionów 400 tysięcy złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Grabonogu.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo