Dotacje kultura fizyczna

WSPARCIE:

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w formie powierzenia w 2016 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

POWIERZENIE:

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będacych realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Termin  składania ofert upłynął 31 grudnia 2015 r.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo