Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach to placówka stałego pobytu przeznaczona dla osób przewlekle chorych psychicznie. DPS zapewnia mieszkańcom bezpieczne i godne warunki życia. Za cel stawia sobie łagodzenie skutków przewlekłej choroby i hospitalizacji, podtrzymanie i rozwijanie u podopiecznych umiejętności samodzielnego życia, podniesienie ich poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz ponowną integrację ze środowiskiem.

Dane kontaktowe:

Mościszki 37,
64-010 Krzywiń

tel. 65 517 73 10, 517 73 11
fax: 65 517 73 12

e-mail: dpsm@powiatkoscian.pl

www.dpsmosciszki.pl

Dyrektor: Joanna Bartek