Członkowie Zarządu Powiatu podpisali umowę na rozbudowę kolejnej drogi

Blisko 2 mln 340 tys. złotych otrzyma Powiat Kościański na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 5 do Słonina w ramach wielkoletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak oraz członek Zarządu Powiatu Kościańskiego Grzegorz Ratajczak podpisali wczoraj (25 września 2017 roku) w Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa przebudowy tej drogi. Z drugiej strony umowę podpisywał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Całkowity koszt tej powiatowej inwestycji to blisko 4 mln 760 tys. złotych. Zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin" otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 378 053,00 zł.

Po remoncie realizowanym przez firmę Drogbud z Grabonogu na odcinku blisko 3,5 kilometra droga będzie miała nowa nawierzchnie bitumiczną. Ponadto powstanie chodnik oraz ciąg pieszo – rowerowy. Na wjeździe do Betkowa i Słonina wybudowane zostaną na jezdni wyspy dzielące. Na odcinku od drogi krajowej nr 5 do Starych Oborzysk zamontowane zostaną lampy. Prace obejmują także utwardzenie zjazdów na pola, montaż wpustów ulicznych poza jezdnią, uzupełnienie i wymianę oznakowania pionowego oraz wykonanie poziomego, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz położenie na odcinku ponad 1,3 kilometra kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa tego odcinka trwa.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo