Czas na bożonarodzeniowe kartki

Kolejny już raz Starostwo Powiatowe w Kościanie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Uczniowie szkół podstawowych, szkoły specjalnej, osoby niepełnosprawne mogą dostarczyć prace konkursowe do 23 listopada 2018 roku do siedziby starostwa przy ulicy Gostyńskiej 38.  

Poniżej regulamin konkursu. 

I. Cele konkursu:

1. Propagowanie staropolskich tradycji bożonarodzeniowych, utrwalenie idei żłóbka betlejemskiego.

2. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.

3. Promowanie samodzielności w działaniach twórczych.

4. Prezentowanie najciekawszych prac oraz skonfrontowanie osiągnięć plastycznych uczniów.

 II.  Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Kościanie - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

III.   Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, uczniów szkoły podstawowej specjalnej  oraz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kościańskiego.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ, przedsawiającą szopkę bożonarodzeniową.
 3. Format pracy A3 (akceptowany będzie również format A3 złożony do wielkości formatu A4. Inne formaty nie będą podlegać ocenie.). Technika wykonania: dowolna technika malarska, rysunek, wyklejanka, kolaż. Do dekoracji należy wykorzystać wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
 4. Prace będą oceniane w kategoriach:
 • uczniowie klasy I - III szkoły podstawowej - prace wykonane indywidualnie, każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,
 • uczniowie klasy IV - VI szkoły podstawowej - prace wykonane indywidualnie, każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,
 • uczniowie podstawowej szkoły specjalnej i osoby niepełnosprawne- prace wykonane indywidualnie lub w zespole liczącym nie więcej niż trzy osoby; każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę.
 1. Każda szkoła/placówka może złożyć maksymalnie 30 prac.
 2. Nadesłane na konkurs prace winny być własnością autorów.
  1. Kartka winna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna. Kartki, na których nie będzie w/w danych nie zostaną ocenione prze komisję konkursową.
  2. Prace będą przyjmowane wyłącznie z załączonym wykazem autorów prac.
  3. Nadesłane prace należy odpowiednio zabezpieczyć, ponieważ organizator nie odpowiada za powstałe uszkodzenia.

 IV.       Postanowienia ogólne:

  1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
  2. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii, trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia.
  3. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i nawiązanie do kanonu szopki, kolorystyka, materiały i technologia wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy, samodzielność wykonania!
   1. Prace należy dostarczyć na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pokój nr 103 (I piętro), w terminie do 23 listopada 2018 roku.
   2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Gostyńska 38.
   3. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem szkoły lub placówki, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumowania oraz o wręczeniu nagród.
   4. Prace będzie można odbierać po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Gostyńska 38 do 31 grudnia 2018 roku.
   5. Prace nieodebrane do 31 grudnia 2018 r. ulegną zniszczeniu.
   6. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, tel. 65 512 70 67, 65 512 74 33.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo