Całkiem 'sporre' pieniądze

ZPORR, w nowomowie osób zajmujących się problematyką unijną "sporr", czyli Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, zrobił w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat oszałamiającą karierę.

I nic dziwnego, bo za jego pomocą Polska otrzymać ma w latach 2004-2006 prawie 3 mld euro. Znaczna część unijnych pieniędzy, z tego i z innych programów, trafiła do mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Sprawiło to, że nasz powiat w pierwszym rankingu zdolności pozyskiwania unijnych środków znalazł się na bardzo wysokim 18 miejscu, pośród 379 polskich powiatów.

W trzech kolejnych wydaniach „Orędownika Powiatowego" (począwszy od 12 kwietnia 2006 roku) będziemy prezentować informacje na temat środków pozyskanych z funduszy unijnych, innych źródeł pozabudżetowych oraz zamierzeń na najbliższy rok. Warto przyjrzeć się tym zadaniom i pieniądzom ponieważ w bezpośredni sposób wyrażają one dodatkowe korzyści dla każdego z nas – mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Dzisiaj...

Zestawienie środków z funduszy unijnych pozyskanych przez Powiat Kościański w latach 2004-2005
L.p. Tytuł projektu Wartość przyznanych środków Źródło finansowania, program Okres realizacji
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 21157 Bielewo-Bieżyń 461.259,51 SAPARD 3.4 2004
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 21138 Wydorowo-Sierpowo 449.609,17 SAPARD 3.4 2004
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 21144 Zgliniec-Jurkowo 289.780,83 SAPARD 3.4 2004
4. Pracownia CAD – Kości@ńska Platforma Informatyczna 70.870,31 PHARE SSG 2001 2004
5. Europejski Fundusz Stypendialny dla uczniów z Powiatu Kościańskiego 149.774,29 ZPORR 2.2 2004-2005
6. Europejski Fundusz Stypendialny dla studentów z Powiatu Kościańskiego 58.059,00 ZPORR 2.2 2004-2005
7. Młodzi na start 990.713,79 SPO RZL 1.2a 2004-2005
8. Powrót na rynek pracy 541.052,70 SPO RZL 1.3a 2004-2005
9. Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych 247.772,00 ZPORR 1.4a 2005-2006
10. Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie 131.003,65 SPO RZL 1.2b 2005
11. Europejski Fundusz Stypendialny dla uczniów z Powiatu Kościańskiego 274.500,00 ZPORR 2.2 2005-2006
12. Europejski Fundusz Stypendialny dla studentów z Powiatu Kościańskiego 81.900,00 ZPORR 2.2 2005-2006
13. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, modernizacja ul. Śmigielskiej w Kościanie 125.000,00 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 2005
14. Aktywnie działam osiągam niezależność. Program Wsparcia młodzieży Powiatu Kościańskiego 621.411,82 SPO RZL 1.2a 2005-2006
15. Pokonam trudności, odmienię swój los. Program wsparcia bezrobotnych Powiatu Kościańskiego 580.323,99 SPO RZL 1.3a 2005-2006
16. Planuję i działam aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie 321.796,00 SPO RZL 1.5a 2005-2007
Razem: 5.394.827,06

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo