Blisko 500 osób stawiło się na kwalifikacji wojskowej w powiecie kościańskim

Dodano: 27 lutego 2019

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego, która trwała od 4 lutego do 26 lutego 2019 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r., do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani byli mężczyźni urodzeni w roku 2000 i urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1998 i 1999, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływał przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływał po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kościanie stawiło się 432 mężczyzn rocznika 2000, 12 mężczyzn rocznika starszego oraz 23 kobiety. Wśród mężczyzn rocznika podstawowego przyznano 382 z nich kategorię A, 11 kategorię B, 31 kategorię D i 8 kategorię E.  10 mężczyzn z rocznika starszego otrzymało kategorię A oraz po jednym kategorię D i E. Wśród kobiet 21 otrzymało kategorię A, 1 kategorię B oraz 1 kategorię D.