Bitumiczna nawierzchnia gotowa

Dobiegają końca prace na drodze Żelazno - Stankowo. Na ponad dwukilometrowej drodze gruntowej położono już nawierzchnie bitumiczną. Zanim to było możliwe, m.in. wzmocniono pobocza, ułożono dolne warstwy podbudowy, rowy zostały odtworzone i odmulone lub wykopane. 

Koszt tegorocznej inwestycji to blisko 1,5 mln złotych. Prace zakończą się pod koniec sierpnia. Drugi etap tego zadania będzie realizowany w przyszłym roku.

Przebudowa całej drogi tj. odcinka Wieszkowo – Żelazno - Stankowo obejmie łącznie 3 840 metrów. Całkowity koszt jej drogi to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie na przebudowę drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1 959 235 złotych. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo