Będzie nowa nawierzchnia na drodze i ścieżce z Koszanowa do Starego Bojanowa

Trwają roboty budowlane przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Koszanowo – Stare Bojanowo. Koszt tej inwestycji to blisko 1 mln 80 tys. złotych.

Droga na długości 1,5 kilometra (od Koszanowa do Bruszczewa) zostanie poszerzona do 6 metrów oraz wzmocniona geosiatką z nową nawierzchnią bitumiczną.  Istniejąca ścieżka rowerowa zostanie poszerzona do 2 metrów oraz pokryta nawierzchnią bitumiczną na odcinku 2,8 kilometra (Koszanowo – Stare Bojanowo). Ponadto pobocza zostaną wzmocnione pofrezem, rowy zostaną odtworzone. Wymienione zostanie także oznakowanie pionowe.

W kosztach tej powiatowej inwestycji w kwocie 500 tys. złotych partycypować będzie Gmina Śmigiel. Reszta środków pochodzić będzie z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Prace przy przebudowie tej drogi zakończą się 30 września 2016 roku.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o. o. z Grabonogu.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo