Awans pedagogów

W czwartek, 25 sierpnia 2016 roku,  w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

Starosta Kościański Bernard Turski w towarzystwie Wicestarosty Stefana Stachowiaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego Pawła Buksalewicza oraz członka Zarządu Powiatu Kościańskiego i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Aleksandra Sowy wręczył akty nadania nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Kościański: Annie Mazurek – Andrzejczak, logopedzie z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Katarzynie Hejnar – Glumińskiej, nauczycielce j. angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie oraz księdzu Arturowi Włodarczakowi również z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.

Nauczyciel, który chce uzyskać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego musi odbyć staż zawodowy w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska od dyrektora szkoły pozytywną ocenę za okres stażu, może złożyć wniosek do organu prowadzącego szkołę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Po tym nauczyciel zdaje egzamin przez Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor oraz dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo