Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego (również w domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych

I. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia

Samodzielny Publiczny zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul.Szpitalna 7, tel. 065 512-08-55

II. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

Samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 065 512-08-55

III. Poradnia alergologiczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Alergologiczna "Jankomed", Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 782 515 782

IV. Poradnia chirurgii ogólnej
1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 065 512-08-55

4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3,tel. 65 5110-330

V. Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

VI. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ortopedyczna „Ortmed” w Kościanie, Kościan, ul. Boczna 11, tel. 0502-43-15-78

VII.  Poradnia chorób naczyń

1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan Pl. Paderewskiego 4, tel. 065 511 03 00

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 0600/074 936

VIII. Poradnia dermatologiczna

1. NZOZ Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna "Derma - Med", Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. (0-65)512-24-15

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel 065/512-02-20

3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 655110330

IX. Poradnia diabetologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

X.  Poradnia endokrynologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

XI. Poradnia ginekologiczno – położnicza


1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. 24 Stycznia 14, tel. 061-282-63-83

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan pl. Paderewskiego 4, tel. 065 5 110 300

4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościani, Śmigiel ul. Mickiewicza 2, tel.  065518-00-14

XII. Poradnia gruźlicy i chorób płuc

1. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" S.c., Kościan ul. Św. Ducha 1, tel. 0606/27-16-32

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 0600/07-49-36

XIII. Poradnia kardiologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XIV. Poradnia leczenia bólu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XV. Poradnia logopedyczna

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11A, tel. 0655121270

XVI. Poradnia medycyny sportu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XVII. Poradnia nefrologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XVIII. Poradnia neurologiczna

1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 061-282-63-83

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, ul. Bernardyńska 4, tel. (065)5121266

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 065 5 110 300

5. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 0600/074-936

XIX. Poradnia okulistyczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna "Oculus ", Kościan ul. Moniuszki 10, tel. 065/511-40-27

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Oko - Med" w Kościanie ul. Wrocławska 22, tel. (065) 512-40-77

XX. Poradnia onkologiczna


1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XXI. Poradnia otolaryngologiczna

1. NZOZ Spec. Poradnia laryngologiczna "Medicus", Kościan, al. Kościuszki 32, tel. 065 511-94-45

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

3.
NZOZ Spec. Poradnia laryngologiczna „Medicus”, Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6, tel. 601 57 92 94

4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 5 110 330

 XXII. Poradnia preluksacyjna

1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 065 5 110 300

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XXIII. Poradnia reumatologiczna

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościan, Śmigiel ul. Mickiewicza 2, tel. 065/518-00-14

3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 5 110 330

XXIV. Poradnia urologiczna

1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 5 110 300

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 065 512-08-55

 XXV. Badania tomografii komputerowej

ZOZ Pracownia Rentgenodiagnostyki „Tomma”, Kościan, pl. Paderewskiego 1a/3, tel. 65 512 04 38