Ambitny budżet

Efektem pracy Radnych i Zarządu Powiatu jest, uchwalony jednogłośnie, w środę 29 grudnia, budżet na 2010 rok. Projekt przewiduje 19 procentowy wzrost dochodów w porównaniu z zeszłorocznym budżetem, wydatki wzrosną o prawie 14 mln zł.

W projekcie przewidziano dochody w wysokości prawie 59 mln zł. Dochody własne to 28% budżetu, 14% stanowią środki pozyskane na zadania inwestycyjne: budowę dróg, ścieżek rowerowych, budowę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i modernizację szpitala w Kościanie.

Na wydatki przeznaczona zostanie ponad 63 mln zł. 68% tej kwoty to wydatki bieżące, wynikające z obowiązków spoczywających na samorządzie powiatowym. Rekordowa jest ilość pieniędzy przeznaczonych na inwestycje, jest to ponad 20 mln zł. i stanowi 32% wszystkich przyszłorocznych wydatków. Staramy się przeznaczać duże kwoty na wydatki majątkowe - tłumaczył podczas prezentacji budżetu Andrzej Jęcz, Starosta Kościański - wydatki na rozwój, na inwestycje są miarą wartości budżetu. Najwięcej pieniędzy z puli przeznaczonej na inwestycje, ponad 16,5 mln zł. zostało zapisane na remonty i modernizacje dróg. Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną zapisano ponad 2 mln zł. Reszta pozwoli zrealizować inwestycje w szkołach oraz te, związane z turystyką i bezpieczeństwem.

Część pieniędzy pochodzi ze środków zewnętrznych. Na rok 2010 pozyskano na zadania inwestycyjne prawie 8 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont i modernizacje drogi z Czacza do Widziszewa, remont trasy z Gryżyny do Krzywinia, program zadrzewień śródpolnych oraz na wspomnianą wcześniej, budowę PCPR-u.

Duże znaczenie dla zaplanowanych inwestycji ma współpraca z samorządami gminnymi, dzięki umiejętnemu łączeniu działań i współpracy w tym zakresie łatwiej pozyskać środki zewnętrzne.

Na 2010 rok zaplanowano także emisję obligacji komunalnych na kwotę 6 mln zł. Wskaźnik zadłużenia, liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia do planowanych w 2010 roku dochodów wyniesie ponad 21%. Nie stanowi to jednak zagrożenia, ustawa dopuszcza poziom zadłużenia do 60%.

Przyjęty budżet zakłada ambitny, a jednocześnie stabilny i bezpieczny rozwój Powiatu Kościańskiego w 2010 roku.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo