Ambasador z Powiatu Kościańskiego

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmowego dokumentu prezentującego postać Kajetana Dzierżykraj Morawskiego. 

Kajetan Dzierżykraj Morawski to wybitny polski dyplomata, polityk i działacz społeczny, urodzony w 1892 roku w Jurkowie w rodzinie Stanisława Morawskiego i Teresy z Morawskich. Wychował się na wzorach adiutanta napoleońskiego i twórcy nowoczesnego polskiego rolnictwa, generała Dezyderego Chłapowskiego. Rozległą wiedzę zdobywał w szkołach wyższych w Lipsku i Monachium.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku był jednym z organizatorów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1925 roku został wiceministrem Spraw Zagranicznych, by potem na krótko objąć stanowisko ministra. Po przewrocie majowym, który oficjalnie potępił, został urlopowany ze służby dyplomatycznej i powrócił do Jurkowa. To na kilka lat zatrzymało jego świetnie zapowiadająca się karierę w dyplomacji. W latach 1934-1935 piastował fotel prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, następnie został prezesem Ogólnopolskiego Związku Ekspertów Zboża i prezesem Związku Izb Rolniczych RP. W listopadzie 1936 roku został wiceministrem skarbu.

Do pracy dyplomatycznej Kajetan Morawski powrócił dopiero po wybuchu II wojny światowej. W 1941 roku w Londynie objął stanowisko sekretarza generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dwa lata później został ambasadorem przy Komitecie Wolnej Francji w Algierze, a następnie ambasadorem RP w Paryżu. Po wycofaniu przez Paryż uznania Rządowi RP na Wychodźstwie pozostał we Francji jako „Ambasador Wolnych Polaków”. Funkcję tę pełnił do 1969 roku.

Kajetan Morawski zmarł 2 listopada 1973 roku w założonym przez siebie  Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lilly-en-Val.