Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż powiat kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r. Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak, jak w ubiegłym roku program „Aktywny samorząd” będzie składał się z dwóch modułów (I i II).

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kategorii B,

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i        oprogramowania,

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.  dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Termin składania wniosków:

Dla modułu I –  od 14 marca do dnia 30 sierpnia 2016r.

Dla modułu IIod 14 marca do dnia 30 marca 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

- od dnia 1 września do dnia 10 października 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.pcprkoscian.pl i www.pfron.org.pl oraz do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kościanie – ul. Gostyńska 38 lub pod numerem tel. 65-511-01-66, 512-02-17.

AW

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo