Aktywny Samorząd – pomoc dla niepełnosprawnych

Powiat Kościański po raz kolejny przystąpił do realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tak jak w latach poprzednich program wsparcia dla osób niepełnosprawnych składa się z dwóch modułów. W ramach I modułu osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski w ramach modułu I będą przyjmowane od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2017 roku.

W ramach modułu II przewiduje się pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji (w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej), a także kosztów przewodu doktorskiego.

W ramach modułu II wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017 można składać od 6 marca do 30 marca 2017 rok, natomiast te dotyczące roku akademickiego 2017/2018 od 4 września do 10 października 2017 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w Kościanie (ul. Gostyńska 38) pod numerem telefonu 65 511 01 66 lub 65 512 02 17.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo