Aktywnie i skutecznie

Powiat Kościański, w grupie samorządów powiatowych znalazł się w gronie 5 najaktywniejszych.

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeprowadzono badanie analizujące aktywność samorządów województwa wielkopolskiego w sięganiu po środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W wyniku badań powstała „mapa aktywności” samorządów, na której Powiat Kościański, w grupie samorządów powiatowych znalazł się w gronie 5 najaktywniejszych - wyłączając duże miasta takie jak Poznań, Leszno, Konin - jednostek, które złożyły najwięcej projektów.

Aktywność Powiatu Kościańskiego jest bardzo duża. Dotychczas złożonych zostało aż 11 wniosków. W 7 rozstrzygniętych konkursach, w których powiat złożył wnioski udało się uzyskać dotacje dla 4 projektów. Warto podkreślić, iż każdorazowo wnioski składane przez Powiat Kościański plasowały się bardzo wysoko na listach rankingowych, a w ostatnim konkursie - w zakresie infrastruktury społecznej - wniosek dotyczący budowy siedziby dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie znalazł się najwyżej na liście rankingowej z maksymalną liczbą punków. Ponadto Powiat uzyskał wsparcie na przebudowę drogi powiatowej Czacz —Widziszewo oraz dwie dotacje na zadrzewienia dróg powiatowych i śródpolnych. Łączna wartość powyższych inwestycji wyniesie prawie 11,5 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków unijnych 6 mln 340 tys. złotych. Wymierne efekty wszystkich powyższych przedsięwzięć będą widoczne już w 2010 roku.

Podobną jak Urząd Marszałkowski analizę przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W swoim rankingu oceniającym skuteczność samorządów Powiat Kościański w rankingu powiatów pod względem liczby złożonych projektów – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – został sklasyfikowany na wysokim 4 miejscu. Na 14 złożonych wniosków 4 uzyskały dofinansowanie. Pod względem skuteczności Powiat Kościański został również bardzo wysoko oceniony, gdyż znalazł się w grupie powiatów o dużej aktywności i dużej skuteczności z mianem lidera godnego naśladowania.

Równie dużą skuteczność Powiat Kościański ma w aplikowaniu o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W latach 2008-2009 Starostwo Powiatowe w Kościanie złożyło 3 wnioski na przebudowę dróg Czempiń-Iłówiec, Kościan-Gryżyna, Gryżyna-Krzywiń. Co warte podkreślenia każda z tych inwestycji uzyskała dofinansowanie. Realizacja tych trzech zadań będzie kosztowała blisko 11 mln złotych. Powiat pozyskał na ich realizację dofinansowanie w wysokości ponad 4,8 mln złotych.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo