Jedna szkoła – wiele możliwości – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie zaprasza

SZKOŁA DLA FACHOWCÓW I PROFESJONALISTÓW

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie to szkoła o długoletniej tradycji kształcenia zawodowego na ziemi kościańskiej. Od lat fachowo i na wysokim poziomie przygotowuje ucznia do wykonywania zawodu oraz daje wykształcenie ogólne. Nasza oferta edukacyjna:


Niechaj Święta Zmartwychwstania Pańskiego i radość ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią będą źródłem siły i wewnętrznego spokoju.

Niech Wielkanocne spotkanie przy stole z rodziną i bliskimi będzie okazją do pielęgnowania tradycji i budowania wyjątkowych więzi i bliskości.

 

Henryk Bartoszewski - Starosta Kościański,

Zbigniew Franek - Wicestarosta Kościański, 

Iwona Bereszyńska - Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo