Święta Bożego Narodzenia
to czas pokoju, rodzinnego ciepła i radosnej nowiny.
Niech narodziny Chrystusa wyzwolą w nas to, co najlepsze,

niech dadzą siłę do przezwyciężania trudności dnia codziennego,

niech będą niewyczerpanym źródłem nadziei. 
 Na ten czas oraz na cały Nowy Rok 2019
najlepsze życzenia ślą

 

                               Henryk Bartoszewski, Starosta Kościanski

                                 Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański

                               Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo